Corona update

CORONA UPDATE:

ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT HET CORONAVIRUS

Vanwege de ontwikkelingen met het coronavirus willen wij u op de hoogte stellen van de extra maatregelen die zijn genomen om onze klanten, partners en medewerkers te beschermen.

BEZOEKERS

Niet vereist bezoek is verboden. Indien u ziek bent, koortssymptomen heeft of moet hoesten of in aanraking bent geweest met besmette personen, is het absoluut verboden ons bedrijf te betreden.

NORMALE LEVERTIJDEN

Tot op heden heeft de verspreiding van het coronavirus geen impact op de dienstverlening en leveringen van Brabo-Pack aan onze klanten. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd.

PRODUCTIELOCATIES

Met toeleveranciers en transporteurs onderhouden wij intensief contact. In algemene zin zijn onze voorraadposities en distributie voorlopig toereikend.

PROTOCOLLEN VOOR MEDEWERKERS

Onze logistieke medewerkers die in direct contact staan met chauffeurs uit verschillende Europese landen volgen een veiligheidsprotocol en zijn extra alert. Alle medewerkers van Brabo-Pack volgen interne protocollen die opgesteld zijn in lijn met overheidscommunicatie.

Dagelijks houden we alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en beoordelen deze op impact voor onze klanten en organisatie.