Kwaliteit, hygiëne en milieu

uit principe verantwoord!

Kwaliteit

Een goede kwaliteit is het beste argument om te kiezen voor Brabo-Pack! Want Brabo-Pack is ervan overtuigd dat kwaliteit de belangrijkste factor is in het totale proces van fabrikant tot consument. Om de goede kwaliteit te waarborgen heeft Brabo-Pack een kwaliteitsteam samengesteld dat voortdurend controles uitvoert.

Hygiëne / Voedselveiligheid

Naast de borging van de kwaliteit van de producten is het kwaliteitsteam ook constant bezig met de waarborging van de voedselveiligheid.Want als leverancier van verpakkingen aan de voedselverwerkende industrie, waarborgt Brabo-Pack de veiligheid van haar producten. Om die reden hanteert het bedrijf de BRC (British Retail Consortium) Global Standard Consumer Products-norm. Deze norm is ontwikkeld om verpakkingsleveranciers te ondersteunen bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen en aan eisen van klanten om de bescherming van de gezondheid van de consument te waarborgen. Eén van de aspecten van BRC is het hanteren van hygiëneregels binnen iedere processtap. Aan deze regels moeten alle medewerkers en bezoekers zich dan ook strikt houden.

Milieu

Brabo-Pack is zich bewust van haar medeverantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg voor mens en milieu. Het draagt bij aan de overheidsdoelstellingen door een stipte naleving van de geldende milieuregels. Om hierin een succesvolle en pro-actieve rol te kunnen vervullen is Brabo-Pack aangesloten bij verschillende brancheverenigingen en belangenorganisaties.